Category: Chuyen Dong 24h

Chuyển động 24h - Thời sự trưa VTV1 hôm nay ngày 23/11/201753:56Chuyển động 24h - Thời sự trưa VTV1 hôm nay ngày 23/11/2017CHUYỆN ĐỘNG 24h VTV1 HÔM NAY NGÀY 21/11/2017 CHUYÊN MỤC MỚI NHẤT TRÊN VTV20:27CHUYỆN ĐỘNG 24h VTV1 HÔM NAY NGÀY 21/11/2017 CHUYÊN MỤC MỚI NHẤT TRÊN VTVCHUYỂN ĐỘNG 24H: Nguyên nhân khiến 4 trẻ sơ sinh bị tử vong7:03CHUYỂN ĐỘNG 24H: Nguyên nhân khiến 4 trẻ sơ sinh bị tử vongChuyển động 24h tối , ngày  13/11/201720:56Chuyển động 24h tối , ngày 13/11/2017Chuyển động 24h trưa , ngày  13/11/201739:06Chuyển động 24h trưa , ngày 13/11/2017Chuyển động 24h trưa , ngày  13/11/201739:06Chuyển động 24h trưa , ngày 13/11/2017Chuyển động 24h mới nhất  , ngày 11/11/2017. Tin nóng22:06Chuyển động 24h mới nhất , ngày 11/11/2017. Tin nóng𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟕/𝟏𝟏: 𝐍𝐠𝐮𝐲 𝐂ơ 𝐓𝐚𝐢 𝐍ạ𝐧 𝐓ừ 𝐓𝐡𝐢ế𝐭 𝐁ị 𝐂𝐡ố𝐧𝐠 𝐁ắ𝐧 𝐓ố𝐜 Độ 𝐆𝐢ả - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇28:33𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟕/𝟏𝟏: 𝐍𝐠𝐮𝐲 𝐂ơ 𝐓𝐚𝐢 𝐍ạ𝐧 𝐓ừ 𝐓𝐡𝐢ế𝐭 𝐁ị 𝐂𝐡ố𝐧𝐠 𝐁ắ𝐧 𝐓ố𝐜 Độ 𝐆𝐢ả - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟕/𝟏𝟏: 𝐍𝐠𝐮𝐲 𝐂ơ 𝐓𝐚𝐢 𝐍ạ𝐧 𝐓ừ 𝐓𝐡𝐢ế𝐭 𝐁ị 𝐂𝐡ố𝐧𝐠 𝐁ắ𝐧 𝐓ố𝐜 Độ 𝐆𝐢ả - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇28:33𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟕/𝟏𝟏: 𝐍𝐠𝐮𝐲 𝐂ơ 𝐓𝐚𝐢 𝐍ạ𝐧 𝐓ừ 𝐓𝐡𝐢ế𝐭 𝐁ị 𝐂𝐡ố𝐧𝐠 𝐁ắ𝐧 𝐓ố𝐜 Độ 𝐆𝐢ả - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟐𝟖/𝟗: 𝐇𝐢ể𝐦 𝐇ọ𝐚 𝐓ừ 𝐌𝐢ệ𝐧𝐠 𝐂ố𝐧𝐠 𝐓ử 𝐓𝐡ầ𝐧 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇32:41𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟐𝟖/𝟗: 𝐇𝐢ể𝐦 𝐇ọ𝐚 𝐓ừ 𝐌𝐢ệ𝐧𝐠 𝐂ố𝐧𝐠 𝐓ử 𝐓𝐡ầ𝐧 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟓/𝟏𝟏: 𝐓ỷ 𝐏𝐡ú 𝐉𝐚𝐜𝐤 𝐌𝐚 - Ô𝐧𝐠 𝐇𝐨à𝐧𝐠 𝐂ủ𝐚 𝐍𝐡ữ𝐧𝐠 𝐓𝐡ấ𝐭 𝐁ạ𝐢 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇17:45𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟓/𝟏𝟏: 𝐓ỷ 𝐏𝐡ú 𝐉𝐚𝐜𝐤 𝐌𝐚 - Ô𝐧𝐠 𝐇𝐨à𝐧𝐠 𝐂ủ𝐚 𝐍𝐡ữ𝐧𝐠 𝐓𝐡ấ𝐭 𝐁ạ𝐢 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟔/𝟏𝟏: 𝐉𝐚𝐜𝐤 𝐌𝐚 𝐕à 𝐒ự 𝐋𝐚𝐧 𝐓ỏ𝐚 𝐐𝐮𝐚𝐧 Đ𝐢ể𝐦 𝐒ố𝐧𝐠 𝐓ớ𝐢 𝐆𝐢ớ𝐢 𝐓𝐫ẻ - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇18:39𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟔/𝟏𝟏: 𝐉𝐚𝐜𝐤 𝐌𝐚 𝐕à 𝐒ự 𝐋𝐚𝐧 𝐓ỏ𝐚 𝐐𝐮𝐚𝐧 Đ𝐢ể𝐦 𝐒ố𝐧𝐠 𝐓ớ𝐢 𝐆𝐢ớ𝐢 𝐓𝐫ẻ - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇Tin tức CHUYỂN ĐỘNG 24H những nhân vật nổi tiếng sẽ xuất hiện tại tuần lễ APEC11:37Tin tức CHUYỂN ĐỘNG 24H những nhân vật nổi tiếng sẽ xuất hiện tại tuần lễ APEC𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟐𝟖/𝟗: 𝐓𝐫𝐮𝐲 𝐁ắ𝐭 Đố𝐢 𝐓ượ𝐧𝐠 𝐂ướ𝐩 𝐍𝐠â𝐧 𝐇à𝐧𝐠 𝐓á𝐨 𝐓ợ𝐧 𝐆𝐢ữ𝐚 𝐁𝐚𝐧 𝐍𝐠à𝐲 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇22:42𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟐𝟖/𝟗: 𝐓𝐫𝐮𝐲 𝐁ắ𝐭 Đố𝐢 𝐓ượ𝐧𝐠 𝐂ướ𝐩 𝐍𝐠â𝐧 𝐇à𝐧𝐠 𝐓á𝐨 𝐓ợ𝐧 𝐆𝐢ữ𝐚 𝐁𝐚𝐧 𝐍𝐠à𝐲 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟐𝟗/𝟗: 𝐂á𝐢 𝐆𝐢á 𝐂ủ𝐚 𝐒ự 𝐗𝐚 𝐇𝐨𝐚 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇32:24𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟐𝟗/𝟗: 𝐂á𝐢 𝐆𝐢á 𝐂ủ𝐚 𝐒ự 𝐗𝐚 𝐇𝐨𝐚 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝐟𝐢𝐯𝐞/𝐞𝐥𝐞𝐯𝐞𝐧: 𝐒ự 𝐓𝐡ậ𝐭 𝐕ề 𝐃ượ𝐜 𝐋𝐢ệ𝐮 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐓𝐡á𝐧𝐡 𝐆𝐢ú𝐩 𝐋à𝐦 Đẹ𝐩 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇32:03𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝐟𝐢𝐯𝐞/𝐞𝐥𝐞𝐯𝐞𝐧: 𝐒ự 𝐓𝐡ậ𝐭 𝐕ề 𝐃ượ𝐜 𝐋𝐢ệ𝐮 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐓𝐡á𝐧𝐡 𝐆𝐢ú𝐩 𝐋à𝐦 Đẹ𝐩 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟑𝟎/𝐧𝐢𝐧𝐞: 𝐍𝐡ữ𝐧𝐠 Đứ𝐚 𝐓𝐫ẻ 𝐁ị '𝐛ỏ 𝐑ơ𝐢' - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇33:57𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟑𝟎/𝐧𝐢𝐧𝐞: 𝐍𝐡ữ𝐧𝐠 Đứ𝐚 𝐓𝐫ẻ 𝐁ị '𝐛ỏ 𝐑ơ𝐢' - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞/𝐞𝐥𝐞𝐯𝐞𝐧: 𝐏𝐡í𝐚 𝐒𝐚𝐮 Á𝐧𝐡 𝐇à𝐨 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐂ủ𝐚 𝐍𝐠𝐡ề 𝐍𝐠ườ𝐢 𝐌ẫ𝐮 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇17:07𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞/𝐞𝐥𝐞𝐯𝐞𝐧: 𝐏𝐡í𝐚 𝐒𝐚𝐮 Á𝐧𝐡 𝐇à𝐨 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐂ủ𝐚 𝐍𝐠𝐡ề 𝐍𝐠ườ𝐢 𝐌ẫ𝐮 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝐟𝐨𝐮𝐫/𝐞𝐥𝐞𝐯𝐞𝐧: 𝐂𝐡𝐢ê𝐮 𝐓𝐫ò 𝐍𝐠𝐡𝐢 𝐋ừ𝐚 𝐁á𝐧 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐃ượ𝐜 𝐋à𝐦 Đẹ𝐩 𝐃𝐚, 𝐓𝐫ị 𝐍á𝐦 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐28:23𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝐟𝐨𝐮𝐫/𝐞𝐥𝐞𝐯𝐞𝐧: 𝐂𝐡𝐢ê𝐮 𝐓𝐫ò 𝐍𝐠𝐡𝐢 𝐋ừ𝐚 𝐁á𝐧 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐃ượ𝐜 𝐋à𝐦 Đẹ𝐩 𝐃𝐚, 𝐓𝐫ị 𝐍á𝐦 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟑𝟎/𝟗: 𝐓𝐫𝐮𝐲 𝐍ã 𝐓𝐨à𝐧 𝐂ầ𝐮 Đố𝐢 𝐓ượ𝐧𝐠 Đầ𝐮 Độ𝐜 𝐓𝐡ự𝐜 𝐏𝐡ẩ𝐦 𝐒𝐢ê𝐮 𝐓𝐡ị - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇22:09𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟑𝟎/𝟗: 𝐓𝐫𝐮𝐲 𝐍ã 𝐓𝐨à𝐧 𝐂ầ𝐮 Đố𝐢 𝐓ượ𝐧𝐠 Đầ𝐮 Độ𝐜 𝐓𝐡ự𝐜 𝐏𝐡ẩ𝐦 𝐒𝐢ê𝐮 𝐓𝐡ị - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇
Loading...